Tarieven

Per 1 januari 2019 biedt Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen onderstaande tarieven voor verschillende vormen opvang:

* Mocht u de bestanden niet kunnen openen, download dan hier Adobe Acrobat Reader *

Tarievenlijst kinderopvang per 1-1-2019: KDO Tarieven 2019.pdf

Tarievenlijst Peuterwerk kinderopvangtoeslag per 1-1-2019: PW Tarieven 2019.pdf

Tarievenlijst Naschoolse opvang per 1-1-2019: NSO Tarieven 2019.pdf

Tarievenlijst Voorschoolse opvang per 1-1-2019: VSO Tarieven 2019.pdf