Tarieven

Per 1 januari 2020 biedt Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen onderstaande tarieven voor verschillende vormen opvang:

* Mocht u de bestanden niet kunnen openen, download dan hier Adobe Acrobat Reader *

Tarievenlijst kinderopvang per 1-1-2020: KDO Tarieven 2020.pdf

Tarievenlijst Peuterwerk kinderopvangtoeslag per 1-1-2020: PW Tarieven 2020.pdf

Tarievenlijst Peuterwerk subsidie gemeente Eindhoven per 1-1-2020: PW 2020, subsidie.pdf

Tarievenlijst Naschoolse opvang per 1-1-2020: NSO Tarieven 2020.pdf

Tarievenlijst Voorschoolse opvang per 1-1-2020: VSO Tarieven 2020.pdf