Tarieven

De uurtarieven 2024 zijn:

Opvang Uurtarief
Dagopvang € 10,08
Peuterwerk / uitz. Dagopvang     
€ 10,42
BSO tot 18.30 uur €  9,00
BSO tot 18.00 uur €  9,37