Tarieven

Per 1 januari 2018 biedt Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen onderstaande tarieven voor verschillende vormen opvang:

* Mocht u de bestanden niet kunnen openen, download dan hier Adobe Acrobat Reader *

Tarievenlijst kinderopvang per 1-1-2018: KDO Tarieven 2018.pdf

Tarievenlijst Peuterwerk kinderopvangtoeslag per 1-1-2018: PW Tarieven 2018, kinderopvangtoeslag.pdf

Tarievenlijst Peuterwerk subsidie gemeente per 1-1-2018: PW Tarieven 2018, subsidie gemeente.pdf

Tarievenlijst Naschoolse opvang per 1-1-2018: NSO Tarieven 2018.pdf

Tarievenlijst Voorschoolse opvang per 1-1-2018: VSO Tarieven 2018.pdf