Tarieven

Tarievenlijst kinderopvang per 1-1-2022: KDO Tarieven 2022.pdf

Tarievenlijst Peuterwerk kinderopvangtoeslag per 1-1-2022: PW Tarieven 2022.pdf

Tarievenlijst Peuterwerk subsidie gemeente Eindhoven per 1-1-2022: PW Tarieven 2022, subsidie gemeente.pdf

Tarievenlijst Naschoolse opvang per 1-1-2022: NSO Tarieven 2022.pdf

Tarievenlijst Voorschoolse opvang per 1-1-2022: VSO Tarieven 2022.pdf

* Mocht u de bestanden niet kunnen openen, download dan hier Adobe Acrobat Reader *