Beleid

De Bloemenkinderen acht het voor het kind belangrijk dat het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen tot een zelfstandig en sociaal persoon. De kinderopvang sluit aan bij de ontwikkeling en de ideeën van de kinderen. Voorop staat dat we kinderen serieus nemen, ze respecteren en ze nemen zoals ze zijn door te luisteren naar de kinderen en in te gaan op hun behoeften en hun gevoelens.

Elk kind is uniek. Dit speelt een grote rol bij de wijze waarop de pedagogische medewerkers met de kinderen, individueel en in de groep, omgaan. Alle kinderen mogen op genegenheid, acceptatie, aandacht, respect, tijd en stimulering rekenen en dat de pedagogische medewerkers er zijn wanneer zij deze nodig hebben.
Een kinderdagverblijf is in eerste instantie een plek om te leven. Door met spel en spelmateriaal te experimenteren en met volwassenen en kinderen om te gaan, verzamelen kinderen ervaringen, waarvan ze onbewust leren. De gevarieerdheid in het aanbod van ervaringsmogelijkheden draagt bij aan de groei van kennis en vaardigheden. Kinderen hoeven in de groepen niet te presteren en worden niet beoordeeld.

De basis achter de aanpak van De Bloemenkinderen staat omschreven in het Pedagogisch beleidsplan. Op elke groep is een exemplaar aanwezig en in te zien. Of u kunt hiervoor contact opnemen met de directie.

Oudercommissie

De Bloemenkinderen heeft een oudercommissie (inloggegevens vindt u terug onderaan de Bloemblaadjes of op het infoblad in uw intakemapje).
De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De commissie heeft een aantal formele bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van de ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.