privacy reglement

De Bloemenkinderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In het Privacy reglement staat uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten met betrekking tot deze gegevens zijn. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Dit recht is niet onbeperkt, voor sommige gegevens geldt dat deze pas na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht mogen worden verwijderd. 

privacy reglement De Bloemenkinderen (basis AVG)[1].pdf